Mindfulness er mental fitness. Det er min korte version af definitionen ”mindfulness er en tilstand, hvor du er bevidst til stede i nu’et med fuld opmærksomhed uden at vurdere og bedømme”.

Det er et mentalt arbejde med at bevidstgøre, styrke og smidiggøre sindet til at få et bedre liv og til bedre at kunne håndtere tilværelsens mange krav. En træning af ”opmærksomhedsmusklen”.
Det kan sammenlignes med at træne kroppen i motionscenteret.

Fysisk form er godt, men det er ligeså vigtigt at være mentalt klædt på, så vi er i balance med os selv, trives, oplever glæde og er klædt på til at klare udfordringer som stress, angst, bekymring, tristhed, smerter etc. 

Med mindfulness træner du din evne til at være nærværende og frigør dig fra automatiske tanke- og handlemønstre. Du kan bryde uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, som kan føre til for eksempel stress og udbrændthed. I stedet kan du opleve mere nærvær og indre ro, måske mere tilfredshed i dit liv, større livsglæde, og mange oplever også en forbedret nattesøvn.

Træningen handler blandt andet om at mærke sin krop og være fuldstændig til stede i den – at vide hvor sindet og ens tanker er – og hvilken relation, man har til sig selv og andre.
Accept, tanker, kropslige fornemmelser, nysgerrighed, mod, tillid, venlighed og kærlighed overfor os selv og andre er derfor nogle af de aspekter, der arbejdes med på et mindfulness kursus. Meditation er et af værktøjerne. Noget andet er at blive bevidst om, hvornår vores tanker beskæftiger sig med fortiden, bekymringer eller planlægning af fremtiden. Træningen sætter os i stand til bedre at kunne rumme ubehag som svære følelser, tanker og kropsligt ubehag.

I hverdagsaktiviteter – f.eks. tage bad, spise, lave mad, køre bil og være sammen med andre – trænes i at fokusere opmærksomheden på, hvad vi foretager os fra øjeblik til øjeblik, og øve os i at slå automatpiloten fra og i stedet registrere, hvad der foregår i én selv og i omgivelserne.

  • At være i nu’et med det, der er.
  • At være så stille, at man kan modtage det, der er.
  • At vide, at man er fuldstændig perfekt, som man er.

Når vi træner mindfulness, beroliges bevidstheden, kroppen slapper af, og vi bliver bedre til at koncentrere os og se tingene mere klart. Vi fungerer mere effektivt under pres, får et bedre helbred, mere selvtillid, mere glæde og bliver bedre til at slappe af.
Stresssymptomer formindskes bl.a. ved, at selvkontrollen og selvværdet øges gennem mere ro i tanker og følelser.

Når vi øger vores evne til at være til stede i nuet, vil vi opleve større nydelse og intensitet i hverdagen og i livet.
Når selvindsigten øges, vil det give positive ændringer i den måde, vi forholder os til os selv og andre på.

Forskning

Mange videnskabelige undersøgelser viser, at det giver gode resultater både fysisk og psykisk at udøve Mindfulness. Siden år 2000 har der været en væsentlig stigning i antal videnskabelige publikationer om virkningen af mindfulness, og det var ikke sket, hvis mindfulness ikke virkede – eller rettere, hvis det af forskerne ikke kunne måles.