Mindre stress, mere trivsel og større arbejdsglæde.

Det kunne være målet og effekten af et mindfulness kursus for medarbejdere i virksomheden.

  • Hvordan bliver vi bedre til at håndtere det hele på én gang? Vores arbejde, hvor vi gerne vil præstere vores bedste, vores familieliv, de praktiske gøremål og fritidsinteresser, det daglige bombardement af nyheder, vores ønske om at holde vores krop i form, følge med på de sociale medier og leve op til vore egne høje krav til os selv?
  • Hvordan forebygger vi at blive stressede?
  • Hvordan forebygger vi at blive syge?
  • Eller hvordan tackler vi det på en kærlig og hensigtsmæssig måde, når vi bliver syge, eller når vi står i en krise i vores liv?

Mindfulness et rigtig godt bud på et svar på ovenstående spørgsmål. Ikke nogen mirakelkur, og mindfulness kan ikke læres på en weekend, men der sker forandring hos den enkelte såvel som i omgivelserne (kolleger, familie og venner), når man begynder at ændre sin tankegang og blive bevidst opmærksom i nu’et uden at dømme eller vurdere.

Jeg tilrettelægger kurset efter virksomhedens behov.
Det vil typisk være et forløb over 8 uger, hvor vi mødes en gang om ugen i 1½-2 timer.
Det kan også være et intensivt kursus over 2 dage med opfølgning derefter.
Eller en workshop i 4 timer som smagsprøve på, hvad mindfulness er – også her vil deltagerne få konkrete redskaber at arbejde videre med.
Mulighederne er mange, så bare ring og lad os få en snak om netop din virksomheds ønsker og behov.