For børn og unge

Det næste kursus for børn (6-9 år) starter efter sommerferien, datoer endnu ikke fastlagt. Skriv eller ring meget gerne, hvis du har ønske til et kursus for børn.

Børn og unge har også stor glæde af mindfulness og meditation

Jeg tilrettelægger gerne et forløb for børn i børnehaven, skolen eller institutionen – med øvelser og meditationer, der passer til børnenes alder.

Det samme gælder for unge, hvor kurset for eksempel kan være for en gruppe på uddannelsesstedet.
De stigende krav til de unge fra samfundets side og de forventninger, de unge har til sig selv, er medvirkende årsag til, at nogle er stressede, rastløse, triste, sover dårligt eller føler, de ikke er gode nok. Mindfulness og meditation giver gode redskaber til at imødegå alt dette.

Ny forskning viser, at et stort antal børn i dag lider af stress. Hvert femte barn er berørt af stress, og hver fjerde teenager føler sig stresset – og antallet er stigende. Tendensen er bekymrende, ikke mindst fordi eksperterne er enige om, at stressen har langsigtede konsekvenser. Stress bremser både børns indlæringsevne, og de har risiko for at tage symptomerne med sig ind i voksenlivet – både psykisk og fysisk.

Med mindfulness og meditation
kan børnene hjælpes til at få selvindsigt, udvikle og have tillid til deres egen intuition og finde deres egne bedste svar.
Teknikkerne kan motivere børn og unge til at
– håndtere angst og frygt
– tackle vrede, sårbarhed og frustration
– håndtere død, skilsmisse og andre tab
– reducere hovedpine, mavepine etc.
– højne selvværd og respekten for andre
– trives med familien