Om Birthe

Birthe Gaj Nielsen, mindfulness instruktør, MBSR-lærer og coach.
Jeg underviser i mindfulness, MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) samt mindfulness for børn og er sparringspartner/coach i individuelle samtaler.
Nærvær, empati og god kommunikation er mit udgangspunkt sammen med et ønske om at bidrage til andres indre ro og personlige udvikling. Min vision er, at vi alle lever i overensstemmelse med vores autentiske jeg.

Mit arbejdsliv og mine uddannelser startede med noget helt andet end det, jeg beskæftiger mig med i dag, og nogle tænker måske ”et stort spring” fra journalist til mindfulness instruktør mm. For mig har det været en naturlig proces, der startede for 20 år siden, ja måske endnu tidligere.

Jeg er uddannet journalist (1993) og inden da korrespondent i engelsk og fransk (1983). Jeg har været selvstændig siden 2005, blev uddannet meditationslærer og spirituel vejleder i 2011, mindfulness instruktør i 2012 og MBSR-lærer fra Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, i 2017. I løbet af 2018 har jeg uddannet mig i specialet Mindfulness til børn.
Derudover har jeg været på en række kurser, seminarer og konferencer indenfor bl.a: mental træning, Ikkevoldelig Kommunikation (Girafsprog), konfliktmægling, Restorative Justice (genoprettende retfærdighed – konfliktråd for gerningsmand og offer samt familie, venner mv.), personligt lederskab, hjerneforskning og mindfulness.

Tre gange i mit liv har jeg vidst, at jeg var på tærskelen til at bukke under med stress. Jeg vidste også, at meditation var et af midlerne til at undgå det, så i 1997 begyndte jeg første gang at meditere. Jeg fik dog ikke integreret meditation i min hverdag – kun sporadisk, når der var tid efter midnat! I 2009 handlede jeg for alvor på dét, som jeg vidste, var det rigtige for mig: At meditere og integrere meditation i min hverdag. Det blev starten til en 2-årig uddannelse som meditationslærer, og i 2011 begyndte jeg at holde Åben Meditation. Da mindfulness kom ind i mit liv i 2012, hvor jeg blev mindfulness instruktør, gav alt det, jeg hidtil havde beskæftiget mig med i mit liv, både personligt og i mit arbejde, rigtig meget mening.

Mindfitness hvorfor?
For mig signalerer mindfitness, at vi alle har behov for at træne vores sind for at være os selv. For at få det bedste ud af livet, for at have det bedste forhold til os selv og andre, for at opnå ro og have balance i vores liv.
En fortløbende proces, hvor vi øver os. Med kærlighed og venlighed overfor os selv og andre.

Ligesom vi kan træne vores krop, kan vi træne vores sind. Mindfit er at have et sind, som er klar til indsigt og til at handle i overensstemmelse med vores autentiske jeg.

CV Birthe Gaj Nielsen